Kategória: Ústavné právo

Súdnu mapu doplnia správne súdy

Do skladačky novej súdnej mapy dopĺňame aj posledný dielik, ktorým je vytvorenie samostatných správnych súdov. Legislatívu potrebnú k ich zriadeniu predkladá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková do medzirezortného pripomienkovania. Správne súdnictvo rieši spory medzi občanom a štátom. Preskúmava dôležité rozhodnutia úradov, inštitúcií, ktoré sa týkajú napríklad dôchodkov, sociálnych dávok, či daňových vecí a chráni…

Nahrávanie obecných zastupiteľstiev

Zasadnutia obecných zastupiteľstiev v malých, či väčších obciach prinášajú so sebou častokrát veľké vášne, či konflikty. To prirodzene vzbudzuje zvýšený záujem zo strany verejnosti a veľmi často sa tak rieši otázka, či je zákonné nahrávanie obecných zastupiteľstiev či už občanmi alebo priamo obcou. Všeobecná právna úprava Judikatúra Ústavného súdu Slovenskej republiky Nahrávanie…

Volebný systém v období Československej socialistickej republiky v rokoch 1948 – 1989 – krátke zhrnutie

Po vyvolaní vládnej krízy a následného nástupu komunistickej strany k moci vo februári 1948 došlo v obnovenom Československu k viacerým zmenám, a to aj k zmenám týkajúcich sa volebných systémov. Už na začiatku roku 1948 bolo komunistom jasné, že prichádzajú o voličskú podporu a v prípade, že neurobia radikálne kroky, v nadchádzajúcich voľbách v máji 1948 svoju pozíciu neobhája. Po februárovom…

Volebný systém v období prvej Československej republiky – krátke zhrnutie

V roku 2018 sme si pripomenuli sté výročie vzniku prvého samostatného spoločného štátu Čechov a Slovákov, ktorý označujeme ako Československá republika, prípadne „prvá republika“. Tento štát, ktorý vznikol na základoch rozpadajúceho sa Rakúsko-Uhorska sa pri formovaní volebných systémov inšpiroval vo veľkej miere práve v zahraničí, pričom voľby ako také mal definované už v samotnej…