Administratívne služby a zastupovanie

S administratívnymi službami sa bežne stretávame nielen v súkromnom, ale aj v pracovnom živote. Nie v každom prípade je však nevyhnutné, aby spoločnosť alebo súkromná osoba zamestnávala povereného administrátora či už na čiastočný alebo na plný úväzok, čo neúmerne zvyšuje jej náklady. Zastupovanie v týchto činnostiach je presne to, čím sa zaoberáme.

Naše administratívne služby sú riešením v oblasti služieb súvisiacich s administratívou spoločností, ale zároveň pomáhajú zvládať administratívu aj bežným fyzickým osobám. V rámci našej ponuky služieb vám vieme pomôcť s celou škálou starostí a služieb súvisiacich so správou a fungovaním vášho podniku či domácnosti. To všetko v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Ponúkame kvalitné a odborné
administratívne služby

Efektívna korešpondencia s úradmi

Sme schopní preberať, separovať a odborne vyhodnocovať korešpondenciu, ktorú dostávate a v prípade potreby aj adekvátnou formou odpovedať, reagovať, odporučiť vám riešenie a po konzultácii s vami vec vyriešiť. Vo veľkej miere prípadov je pritom až 85% prijatej pošty považovaných za spam a iba v 15% prípadov ide o skutočný úradný dokument.

Kontaktujte nás

Zastupovanie pred úradmi

Základom úspešnej komunikácie s úradmi je poznať svoje práva a povinnosti jednotlivých úradov. Väčšina úradníkov pri svojej práci zabúda, že sú tu pre službu ľuďom a tak sa z vybavovania na úradoch stáva nočná mora. My túto komunikáciu s úradmi dokážeme prevziať za vás, a vyriešiť efektívne k vašej absolútnej spokojnosti.

Kontaktujte nás

Spracovávanie rôznych podkladov

Potrebujete spracovať podklady na obchodné jednanie, prípadne oficiálny úradný list, ktorým chcete vyriešiť svoj problém? Práve s týmto vám dokážeme pomôcť tak, aby ste svoje starosti vyriešili rýchlo a efektívne. Zároveň vám dokážeme pripraviť rôzne dokumenty podľa vašich požiadaviek, či vykonať digitalizáciu alebo archiváciu dokumentov.

Kontaktujte nás

Zastupovanie pri komunikácii s úradmi

Nedajte sa vystresovať úradníkmi!

Reálna prax pri komunikácii s úradmi často prináša rôzne otázniky nielen o správnom postupe orgánu, ale napríklad aj o jeho možnej zaujatosti či tendenčnom konaní voči vašej osobe.

S takýmito situáciami máme bohaté skusenosti, pretože poznáme oficiálne zákonné postupy a v prípade nesprávneho úradného postupu ho vieme napadnúť a riešiť aj nezákonné rozhodnutia štátnych orgánov. Naše zastupovanie je vždy na odbornej a kvalitnej úrovni.

Najčastejšie máme skúsenosti so zastupovaním klientov pred samosprávnymi orgánmi (napr. mestské úrady, stavebné úrady), ako aj pred Okresným úradom živnostenského podnikania, Sociálnou poisťovňou, Zdravotnou poisťovňou alebo Finančnou správou Slovenskej republiky (tzv. “Daňové úrady”).

Čo na zastupovanie potrebujeme?

Na to, aby sme vás pri takýchto konaniach mohli zastupovať (tzn. zastupovanie na základe plnomocenstva), je potrebné, aby ste nás splnomocnili. Plnomocenstvo sa v zmysle zákona udeľuje dvomi spôsobmi:
1. písomne
2. ústne do zápisnice (nevzťahuje sa na všetky prípady a dá sa uplatniť napríklad pri daňových úradoch, ktoré o tomto úkone spíšu zápisnicu, ktorá musí mať zákonom predpísané náležitosti).

Z vami udeleného splnomocnenia musí byť zrejmé najmä:
– meno alebo názov splnomocniteľa, teda toho, kto udeľuje splnomocnenie (splnomocniteľ)
– komu je udelené (splnomocnenec)
– rozsah splnomocnenia (na čo nám splnomocnenie udeľujete, prípadne na ako dlho)

Zastupovanie je vykonávané na základe ustanovení § 31 – 33b Zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka. Nejedná sa o zastupovanie advokátom spadajúce pod služby advokátskych kancelárií a advokátov v zmysle osobitného predpisu.