Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.Všeobecné údaje

Evidenčné číslo FA 2022/4
Prináleží k x
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) za telefónne hovory
Hodnota fakturovaného plnenia 15,29 EUR s DPH
Dátum zaplatenia faktúry 14. 1. 2022
Forma zaplatenia Bezhotovostne

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) Slovak Telekom
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) Bratislava
Právna forma akciová spoločnosť –
Súd registrácie/Registrový orgán — vyberte —
IČO 35763469
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia