Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.Všeobecné údaje

Evidenčné číslo fa 4/2022 BB
Prináleží k Spr. 5019/2021
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) plyn
Hodnota fakturovaného plnenia 11517 EUR s DPH
Dátum zaplatenia faktúry 14. 1. 2022
Forma zaplatenia Bezhotovostne

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) MET Slovakia s.r.o.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) Bratislava, Rajská 7
Právna forma Slovenská republika –
Súd registrácie/Registrový orgán — vyberte —
IČO 45860637
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia