Contents

Pre správne fungovanie stránky povoľte Javascript vo Vašom prehliadači.Všeobecné údaje

Evidenčné číslo 96/21
Prináleží k 1-96/21
Popis fakturovaného plnenia (tovary, služby a práce) oprava stien v archíve
Hodnota fakturovaného plnenia 810,00 EUR s DPH
Dátum zaplatenia faktúry 21. 12. 2021
Forma zaplatenia Bezhotovostne

Vystavovateľ faktúry/Dodávateľ/Povinná osoba:

Obchodné meno/Názov (Meno a priezvisko FO) Kslužby Takács, a.s.
Sídlo právnickej osoby/Miesto podnikania fyzickej osoby (Adresa trvalého pobytu FO) Nové Zámky
Právna forma akciová spoločnosť –
Súd registrácie/Registrový orgán — vyberte —
IČO 47659688
DIČ/DRČ
Číslo účtu
Doplň. informácia