Lietanie s dronmi na Slovensku – licencia ako pre pilota Boeingu!

Drony sú v dnešnej dobe čoraz častejšie využívanou formou tvorenia fotografií alebo videí najmä pre svoju relatívne nízku cenu, ako aj pre to, že ponúkajú doteraz len veľmi ťažko dostupné zábery. Jednou vecou je však dron pilotovať, druhou robiť fotografie a treťou ich zverejňovať. A práve na všetky tieto aspekty sa dnes pozrieme.

Dostať dron ako darček k narodeninám, pod stromček, alebo ako odmenu od svojho šéfa vás zrejme poteší. Málokto si ale uvedomí, že vám tým môže narobiť poriadne starosti. Slovenský právny poriadok totiž prevádzkovateľom dronov v mnohých ohľadoch vôbec nepraje, naopak, zavádza čoraz prísnejšie a náročnejšie podmienky. Tie vo všeobecnosti upravuje v rámci legislatívy najmä Dopravný úrad, ale aj Letecký zákon, podľa ktorého sa drony označujú ako „lietadlá, ktoré sú spôsobilé lietať aj bez pilota“.


Contents

Kategórie dronov

Dopravný úrad však zachádza aj ďalej a drony rozdeľuje na niekoľko kategórií a to podľa hmotnosti:

 • Hračkárske drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou najviac 0,5 kilogramov
 • Drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou menšou ako 20 kilogramov
 • Drony s maximálnou vzletovou hmotnosťou 20 kilogramov a väčšou

Podmienky ich prevádzkovania Dopravný úrad upravuje vo svojom rozhodnutí č. 1/2015 z 19.08.2015, ktorým sa určujú podmienky vykonania letu lietadlom spôsobilým lietať aj bez pilota vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky. Existujú aj ďalšie delenia ako napríklad na autonómne lietadlá, diaľkovo riadené lietadlá, modely lietadielhračky. My sa však na účely nášho článku zameriame predovšetkým na diaľkovo riadené lietadlá (drony), ktorých let je riadený pilotom z iného miesta, než je paluba lietadla (napr. z vašej záhrady).

Obrázok: Väčšina dronov, ktoré na Slovensku vídame patria do kategórie diaľkovo riadených lietadiel s max. hmotnosťou do 20 kilogramov. (Zdroj: Pixabay)

Pravdou však je, že vo väčšine prípadov drony, ktoré sú dostupné aktuálne na trhu spadajú práve do druhej kategórie a teda neprekročia vzletovú hmotnosť viac ako 20 kilogramov. V mnohých prípadoch teda hračkárske drony, ktoré kúpite svojím deťom spadajú dokonca do prvej kategórie, teda najviac 0,5 kilogramov a nevzťahujú sa na ne žiadne väčšie obmedzenia. Nás však zaujímajú predovšetkým bezpilotné lietadlá, ktoré dokážu vykonávať tzv. letecké snímky, zábery, prípadne videá, ktorými by ste chceli obohatiť napríklad svoj profil na sociálnej sieti, prípadne ho zavesiť na Youtube. Tu však v zmysle slovenských zákonov nastáva problém. A to nie hocijaký.


Právna regulácia

Sociálne siete alebo rôzne videoslužby, aj keď sa to niekedy nezdá, nie sú priestorom verejným, ale naopak súkromným vlastníctvom. To, čo zavesíte napríklad na váš Facebook sa síce stáva verejnou vecou (vzhľadom na nastavenie súkromia) a rovnako je to aj s videotvorbou na Youtube, avšak stále ide o súkromnú službu, kde sa točia peniaze. To znamená, že pokiaľ takéto fotografie, alebo videá na internet dáte, môže sa stať, že z nich budete mať majetkový profit – napríklad Youtube vám v prípade, že máte nastavené speňaženie svojho kanála dokáže poslať za určitý počet zhliadnutí reklamy vo videu finančné prostriedky. Vtedy sa už dostávate do problémov. V zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve musíte mať na vyhotovovanie takýchto fotografií a videí totiž povolenie, nakoľko ide o tzv. Letecké práce s dronom. Zákon to pritom definuje jasne v § 44: „Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a pod.“ Toto povolenie musí byť vydané vopred Dopravným úradom a nie je možné ho získať spätne, ani antedatovať.

Tým, že ste si zhotovili fotografie, alebo video, bez povolenia Dopravného úradu ste porušili uvedené ustanovenie zákona. Dopustili ste sa teda správneho deliktu neoprávneného výkonu leteckých prác v zmysle § 51, ods. 2, pís. b už spomínaného Leteckého zákona, za ktorý môže byť fyzickej osobe udelený trest vo výške 330,- €, v prípade právnickej osoby až 33.190,- €. To už stojí za zamyslenie sa.

Obrázok: Počas lietania s dronom musíte s ním mať vždy vizuálny kontakt a od iných ľudí zachovať odstup. (Zdroj: Pixabay)

Aké sú podmienky?

Uvedená podmienka však nie je jediná.  Na to, aby ste mohli vôbec lietať dronom si Dopravný úrad SR stanovil veľké množstvo podmienok. Tu je len niekoľko najdôležitejších z nich:

 • Na vykonávanie leteckých prác (rozumejte: fotografovanie, video a pod.) je potrebné povolenie vydané Dopravným úradom.
 • Vo vzdušnom priestore môžete lietať iba v rozsahu aký vám určí Dopravný úrad.
 • Musíte mať za sebou zvládnuté letecké skúšky, vrátane topografických skúšok, ktoré bežne vykonávajú piloti v rámci civilného letectva., ktoré pozostávajú z teoretickej a praktickej časti
 • Dron musí byť viditeľne označený a nikdy sa vám nesmie vzdialiť z vizuálneho dohľadu
 • Musíte mať vypracovanú prevádzkovú (letovú) príručku drona, ktorá musí obsahovať približne 40 strán a kde musí byť definované ako letecké práce vykonávate a s čím.
 • Je potrebné mať pri sebe letový plán, denník údržby lietadiel, systém riadenia kvality, a pod.
 • Lietať musíte v minimálnej vzdialenosti 50 metrov od inej osoby a maximálne sa od vás dron môže vzdialiť na 1 kilometer.
 • Nesmiete presiahnuť letovú výšku 120 metrov nad úrovňou zeme a môžete sa pohybovať iba v neriadenom vzdušnom priestore triedy G
 • a mnohé ďalšie…

Ak vás aj napriek tomu uvedené veci neodradia a skúsite si vybaviť spomínanú licenciu, máme pre vás dobrú ale aj zlú správu. Tou dobrou je, že za evidenciu lietadla spôsobilého lietať bez pilota nie sú aktuálne žiadne poplatky a to ani za vykonanie teoretických skúšok. Tou zlou správou však je, že pokiaľ chcete získať povolenie na vykonávanie leteckých prác, je potrebné riadiť sa zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch a teda prvé vydanie takéhoto povolenia vás bude stáť 600 €. Nejde však o jednorázový poplatok, nakoľko je potrebné, aby ste si ho každý rok predlžovali, pričom predĺženie o ďalší rok vás vyjde na 360 €.


Čo ak za zábery nevezmem peniaze?

Tu je potrebné zdôrazniť, že pri posudzovaní správneho deliktu neoprávnených leteckých prác sa skúma, akú protihodnotu ste za dané snímky dostali a či vôbec. Praktický príklad – ako sme už spomínali – svoje letecké zábery zverejníte na Youtube, kde máte nastavenú monetizáciu vášho kanála. Logicky sa v tomto videu budú zverejňovať reklamy od spoločnosti a vy za to od prevádzkovateľa dostávate určitú formu odmeny. Tým páchate správny delikt. Prakticky, ak si natočíte nejaké zábery, môžete ich ukázať iba sebe, prípadne svojim najbližším, avšak zverejňovať ich nesmiete.


Video: Za lietanie s dronom v blízkosti letísk vás môžu až zatknúť. Narúšate tým totiž civilný vzdšný priestor iných lietadiel (Zdroj: Youtube.com)

Ďalším príkladom je, že môžete svoje zábery dať kamarátovi, ktorý pracuje v televízii s tým, že vás uvedenie ako zdroj. Opätovne môže dôjsť k vyhodnoteniu situácie ako spáchanie správneho deliktu, nakoľko vy môžete mať nemajetkový prospech z toho, že vás ako zdroj uviedol (napríklad môžete dostať pochvalu od šéfa v práci). Ak by vás aj ako zdroj neuviedol, Dopravný úrad celkom pravidelne zvykne kontrolovať letecké zábery v médiách ako aj to, či boli natočené v súlade so zákonom a príslušnými povoleniami a médiá sú povinné uviesť zdroj týchto záberov. Letecký úrad potom skúma, či ste na vyhotovenie týchto záberov mali povolenie a nakoniec sa k vám predsa len dostanú.

Ak sa aj rozhodnete, že budete na Slovensku lietať s dronom a fotografovať, prípadne si niečo natáčať, musíte si byť vedomý toho, že aktuálny právny stav je oproti ostatným krajinám V4 až prehnane prísny. Mnohí pritom pri tvorbe tejto legislatívy argumentovali faktom, že s dronom sa dá napríklad spáchať teroristický útok – tu však nemôžeme s daným argumentom súhlasiť. V praxi si totiž nevieme predstaviť teroristu, ktorý by si vybavoval všetky potrebné povolenia len na to, aby takýto útok mohol spáchať, avšak z hľadiska legislatívy v tomto netreba veľmi hľadať zmysel. Čo sa týka prevádzkovania dronov, pevne veríme, že svitá na lepšie časy.


EÚ chystá reguláciu…

Európska únia totiž pripravuje rozsiahlu právnu reguláciu, ktorá by mala byť vo forme nariadenia, záväzného pre všetky členské štáty únie.  Schválený je už aj nový návrh Európskeho parlamentu, ktorý bude platiť na celom území od roku 2021 a jeho podstatou je, že všetky zaregistrované, ale aj novo vyrobené drony budú musieť mať evidenčné čísla. Na registráciu drona bude potrebné vykonať online test a viditeľne dron označiť pridelenou značkou. Táto registrácia bude povinná u všetkých prevádzkovateľov dronov s dopadovou kinetickou energiou väčšou ako 80 J, čo môže predstavovať potenciálne riziko zranenia človeka. Aj napriek tomu, že táto  regulácia by mala nastúpiť v roku 2021, nikde nie je uvedené, že Slovenská republika bude musieť zrušiť svoju aktuálnu právnu úpravu a preto sa dá predpokladať, že našim občanom len pribudnú zbytočne ďalšie povinnosti. Ostáva sa preto len spoliehať na lobbing viacerých občianskych združení a dúfať, že po roku 2021 sa toto slovenské právne absurdum obráti v prospech rekreačných letcov.