Zdania im aj svadobné dary. Poľskí novomanželia nemajú na výber, inak im hrozí pokuta

Verili by ste, že existujú krajiny, kde zdaniť musíte úplne všetko? Dokonca aj peniaze zo svadby, ako napríklad v Poľsku, kde sa od vás očakáva, že daňovému úradu priznáte aj to, koľko ste dostali v obálke od svadobčanov.

Viacerým obyvateľom susedného Poľska v posledných dňoch dorazil do schránok list od daňového úradu. Ten ich vyzýva, aby do daňového priznania uviedli aj výšku sumy, ktorú získali od príbuzných na svadbe. “Na základe právneho predpisu môže byť svadobný dar predmetom dane a podlieha zdaneniu,” uvádza sa vo vyjadrení Daňového úradu v Krakove.

V praxi to ale funguje tak, že vám na svadbu žiaden daňový úradník nepríde. Príjem zo svadby by ste ale mali uviesť v daňovom priznaní. “Ide prakticky o príjem mladomanželov a keďže je to príjem – mali by ho uvádzať v daňovom priznaní,” povedal hovorca mesta Krakov Dariusz Nowak.

Nejde pritom o žiaden nový predpis. Poliaci ho majú v platnosti ešte z čias socializmu. “Právny predpis platí od roku 1983, avšak od minulého roku ho daňové úrady v Poľsku začali prísnejšie aplikovať v praxi,” uviedol generálny konzul v Krakove Tomáš Kašaj.

V praxi to ale vychádza tak, že v prípade príjmov, napríklad zo svadby, ste obmedzení určitou finančnou čiastkou, ktorá je obmedzená podľa toho či ide o priameho príbuzného alebo o známeho. Aj napriek tomu ju ale musíte uviesť v daňovom priznaní. “Existujú tri darovacie skupiny, ktoré sú ohraničené rôznymi sumami. Pokrvní príbuzní môžu dať dar do výšky asi 2 400 eur, známi iba do výšky asi 1 225 eur. Najneskôr do pol roka od udalosti sú povinní ohlásiť ju daňovému úradu,” uvádza daňový úrad vo vyjadrení. “Ak si povinnosť nesplníte, môžete byť postihnutý daňovým úradom podľa platného sadzobníka pokút do výšky až 75 percent zo získanej sumy,” uviedol generálny konzul v Krakove Tomáš Kašaj.

Slováci môžu byť pokojní. U nás na je to podstatne jednoduchšie. Príjem zo svadby, z birmovky či z inej slávnosti priznávať nemusíte. Ide totiž o dar. “Suma darov prijatých od svojich príbuzných alebo známych na svadbe, ktorá je vylúčená z predmetu dane a ktorú fyzická osoba nezdaňuje, nie je žiadnou sumou obmedzená. To znamená, že tieto dary nie sú predmetom dane z príjmov, a to bez ohľadu na ich výšku,” uviedla hovorkyňa Finančnej správy Ivana Skokanová.

Článok bol pôvodne publikovaný na webe Noviny.sk – https://www.noviny.sk/zahranicie/388775-zdania-im-aj-svadobne-dary-polski-novomanzelia-nemaju-na-vyber-inak-im-hrozi-pokuta