Ako sa zachovať pri teroristickom útoku?

Terorizmus – slovo, ktoré sa od začiatku 21. storočia a od udalostí, ktoré otriasli New Yorkom 11. septembra 2001, začalo skloňovať aj v našich končinách čoraz častejšie. Po útokoch v Paríži pritom Islamský štát vyhlásil, že ich môžeme očakávať prakticky kdekoľvek. Čo sa dá ale urobiť preto, aby sme sa nestali len obyčajnou obeťou teroristického útoku?

Podobne ako je tomu pri prírodných katastrofách, ako sú napríklad povodne alebo ničivý požiar, rovnaká situácia nastáva v prípade teroristického útoku. Pri žiadnej z uvedených udalostí nie je veľká šanca a ani čas, že by ste sa mohli na ňu adekvátne pripraviť – aspoň to si myslí väčšina ľudí o teroristickom útoku. Existujú však určité prostriedky a spôsoby, ktoré vám môžu umožniť zvýšiť vašu šancu na prežitie a to aj v prípade, že sa ocitnete v priamom bezprostrednom ohrození.

Contents

Delenie terroristických útokov

Pred tým, ako sa na niektoré z nich konkrétne pozrieme, mali by sme si uvedomiť, že existuje niekoľko druhov teroristických útokov, ktoré môžeme rozdeliť na rôzne skupiny. Nie každý terorista vám totižto priloží k hlave zbraň a stlačí spúšť, ale nájdu sa aj takí, ktorí neváhajú na to použiť rôzne externé prostriedky (napríklad lietadlá, ktoré narazili do Svetového obchodného centra). Samotný pojem terorizmus môžeme definovať ako súhrn neľudských metód hrubého zastrašovania politických, kultúrnych alebo náboženských odporcov hrozbou sily a užitia rôznych foriem násilia.  Napríklad podľa oblasti pôsobenia delíme terorizmus na mestský a vidiecky a z hľadiska zamerania násilia na vnútroštátny a medzinárodný. Nás však pri našom článku bude zaujímať delenie terorizmu na terorizmus neovplyvniteľný a terorizmus ovplyvniteľný. Upozorňujem, že nejde o žiadne oficiálne delenie, urobil som ho ja pre potreby tohto článku a ľahšie zorientovanie sa v problematike.

Neovplyvniteľný teroristický útok

Ide o formu terorizmu, pri ktorej nemá bežný človek bezprostrednú možnosť reálne ovplyvniť záchranu svojho života, života svojej rodiny a ďalších osôb útekom, v dôsledku obrovského deštrukčného účinku, ktorý má na organizmus človeka taký vplyv, ktorý je nezlúčiteľný so životom (povedané jednoducho – zomriete, ani neviete ako). Do tejto skupiny môžeme zaradiť akýkoľvek útok spôsobený zbraňou hromadného ničenia, či už biologický, chemický alebo nukleárny terorizmus, pri ktorom sú v priebehu niekoľkých sekúnd zabité tisícky osôb. Ide skôr o výnimočnú formu terorizmu, ktorá sa v moderných dejinách vyskytuje zriedka.

Pri neovplyvniteľnom útoku sú použité zbrane hromadného ničenia a prakticky nie je možné, aby sa im jednotlivec ubránil. (Zdroj: Freeimages.com)

Ovplyvniteľný teroristický útok

Forma teroristického útoku, pri ktorej má bežný človek reálnu možnosť ochrániť svoj život, život svojej rodiny a ďalších osôb bezprostredným odporom, útekom, schovaním sa a ďalšími  spôsobmi. Na rozdiel od neovplyvniteľného teroristického útoku je spravidla “miernejší” a charakterizovaný menším množstvom obetí a nie sú pri ňom použité zbrane hromadného ničenia. Za takýto útok pritom považujeme útok strelnou alebo inou zbraňou, bombový útok alebo iný útok, ktorý je síce charakteristický svojou brutalitou, ale jeho dôsledky nie sú také mohutné ako pri útoku zbraňou hromadného ničenia. Typickým príkladom takéhoto terorizmu je napríklad streľba v kine, streľba na diskotéke, bombový útok na tržnici, atď.

Ako sami uznáte, v prípade neovplyvniteľného útoku, keď je nad mestom rozprášená chemická zbraň je len veľmi málo možností, ako sa zachovať. Náš článok je však zameraný na ovplyvniteľný teroristický útok. Ten, podobne ako ostatné trestné činy má niekoľko fází.


Príprava na útok (alebo “Sledujte okolie”)

Za teroristický útok sa dá považovať nielen konanie organizovanej skupiny osôb, ale rovnako aj častokrát zúfalé činy tzv. osamelých vlkov. V takomto prípade však ide o vopred premyslenú akciu, ktorá vyžaduje určitú prípravu – napríklad zháňanie výbušnín, strelných zbraní, pôdorysov budov, stavebných plánov a pod. Takáto príprava na útok je vo veľkej miere na budúceho páchateľa veľmi náročná, nielen po stránke materiálnej, ale predovšetkým po psychickej stránke. Stres z možného odhalenia jeho plánu spôsobuje, že sa začne správať inak voči okoliu – pri bežných rozhovoroch je príliš nervózny; vyhýba sa kontaktu s ostatnými; na bežné politické, náboženské či kultúrne rozhovory reaguje podráždene až agresívne; tajnostkárske správanie a pod. Pokiaľ sa takto nejako správa váš sused, mali by ste určite zbystriť pozornosť a nebyť voči tomu ľahostajný. Samozrejme, nie každý nevrlý sused je automaticky teroristom, je to silne individuálna a intuitívna vec. Napomôcť tomu, môže aj fakt, že si všímate s akými ľuďmi sa stýka.

V tejto fáze je dôležité, aby ste verili svojej intuícii. Ak máte naozaj reálny dôvod alebo podozrenie z toho, že váš sused môže byť terorista, alebo “osamelý vlk”, mali by ste na tento fakt upozorniť úrady, ktoré vec prešetria. Ak sa vaše podozrenie nepotvrdí, maximálne sa stane to, že vás bude mať daný nevrlý sused za blázna. Naopak, ak je vaše podozrenie správne, môžete útoku zabrániť a zachrániť stovky životov.

Pokus o útok

Ak predchádzajúci krok zlyhá, páchateľovi sa pravdepodobne podarí dospieť do fázy, kedy sa o útok pokúsi. Tu je dôležité si uvedomiť, že pri teroristickom útoku je hlavným cieľom upútanie pozornosti a čo viac pritiahne pozornosť iných ako smrť človeka? A pokiaľ je tých ľudí veľa, o to väčší je účinok takéhoto útoku na verejnosť. Zjednodušene povedané, pre teroristov platí rovnica: “Čím viac mŕtvych, tým väčšia pozornosť”. Ako ciele útokov si preto často vyberajú masové podujatia ako sú koncerty a diskotéky,  či miesta s obrovskou koncentráciou ľudí (divadlá, kiná, letiská, nákupné centrá a pod.).

Buďte ostražití – vždy a všade

Najlepšou vašou zbraňou proti teroristom je všímavosť a ostražitosť. Ak sa nechcete stať obeťou takéhoto útoku, najlepšie je sa týmto miestam vyhnúť v čase, kedy je v nich najväčšia koncentrácia osôb – napríklad vianočné trhy v sobotu o štvrtej popoludní sú ideálnou príležitosťou na spáchanie takéhoto útoku. Podobná situácia platí pri nakupovaní v obchodných centrách – najideálnejší čas na spáchanie útoku? – Sobota dopoludnie.  Diskotéka v piatok večer? – Ďalší cieľ.


VIDEO: Teroristický útok v parížskom klube Bataclan sa odohral práve v piatok večer – ideálny deň na spôsobenie čo najväčšieho počtu obetí. 

Nákupy

Samozrejme, všetci sme ľudia a potrebujeme sa občas ísť uvoľniť, či ísť na nákupy. V dnešnej dobe si ale treba vedieť zodpovedne vedieť vybrať čas, kedy ísť napr. na nákup. Napríklad, nedeľa, okolo šiestej večer je ideálny čas na trávenie vašich chvíľ v supermarkete, alebo obchodnom centre, nakoľko väčšina ľudí sa v danej chvíli nachádza niekde inde.

Diskotéky

Treba sa ísť aj zabaviť a samozrejme určité riziko tu je. Predtým ako vojdete na diskotéku, alebo koncert si dobre všimnite, kde sa nachádzajú únikové východy, ktoré sa dajú využiť k rýchlemu úniku. Rovnako buďte zodpovední pri výbere miest v kine, či na hudobnom koncerte a snažte sa vyberať sedadlá, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k týmto únikovým zónam. Ak sa raz v únikovej zóne nahromadia v panike ľudia a vy budete na druhom konci miestnosti, vaše šance na prežitie sa podstatne znížia.

Prechádzky v parku

Nikde nie je napísané, že teroristický útok sa nemôže stať aj za bieleho dňa v parku, na tržnici, či na námestí. Snažte sa vyhnúť sedeniu alebo státiu pri objektoch, v  ktorých môže byť uložená bomba.

Podivní “týpkovia”, alebo zabudnuté veci

Takýchto príkladov existujú desiatky až stovky. Pamätajte si ale, že vaše správanie je vždy len a len na vás. ak ste ľahostajní voči svojmu okoliu, je tu riziko, že sa vám to vypomstí.  Rovnako nebuďte ľahostajní voči ľuďom, ktorých stretávate. Ak je vonku 30 stupňov celzia a okolo vás prejde chlap zahalený v kabáte, zrejme tu niečo nie je s kostolným poriadkom. “Zabudnutá” taška na letisku – ste si naozaj istý, že ide o stratenú batožinu, alebo ju tam nechal niekto účelne? O takýchto prípadoch na letiskách počuť pomerne denne.

Majte pri sebe zbraň

Pokiaľ ste vlastníkom zbrojného preukazu a nositeľom strelnej zbrane, mali by ste si dokázať vybudovať v sebe zvyk, aby ste ju nosili všade, kde vám to zákon nezakazuje. Predsa len v prípade útoku, máte aspoň nejakú šancu na obranu, ako bez nej.


ÚTOK!

Ak začujete streľbu, alebo výbuch, dôležitá je hlavná zásada – NESPANIKÁRIŤ. V danej chvíli musíte dokázať bleskovo vyhodnotiť situáciu a všetky okolnosti ako napríklad – umiestnenie únikových východov, počet útočníkov, odkiaľ streľba prichádza, či sa máte ako brániť a pod.

Útek alebo boj?

Musíte sa však rozhodnúť v priebehu sekundy – môžete bojovať (ak máte dosť odvahy, pri sebe zbraň a reálnu šancu zastaviť útočníka/útočníkov) – presne o tom sme pojednávali aj v inom článku – Dokáže ozbrojený civil zastaviť teroristu? Najčastejšie volená možnosť je inštinktívny útek. Snažte sa čo najrýchlejšie dostať k útoku a dbajte o vašich blízkych – tí musia totiž okamžite k východu ísť spolu s vami. Nie je čas na zbytočné otázky. Presne takto reagoval aj basgitarista v clube Batalcan len čo začul streľbu, jeho reakcia je zachytená aj na videu:

VIDEO: Časť z koncertu počas ktorého vypukol teroristický útok a reakcia basgitaristu

Ostatné reakcie poznáme zo správ médií – kvôli neskorým reakciám niektorých boli v priebehu niekoľkých desiatok sekúnd zablokované všetky únikové východy a teroristi mali voľnú ruku a ciele postavené ako na strelnici. Ak sa vám v tomto momente nepodarilo buď zneškodniť teroristu, alebo utiecť z ohrozenej oblasti, vaša situácia sa výrazne zhoršila a výrazne klesli aj šance na prežitie. Netreba sa však vzdávať a čakať na smrť.

Úkryt alebo smrť…

Dostali ste sa do nezávideniahodnej situácie. Ak ste doteraz nepremýšľali dostatočne rýchlo, je načase s tým začať. Snažte sa v prvom rade nájsť si nejaký úkryt, kde vás prípadný terorista nenájde a teda nebude vás môcť zabiť. Vzhľadom na situáciu môže ísť o veľmi individuálne riešenie a budete musieť improvizovať. Počas masakry v Bataclane sa mnohí ľudia ukryli tak, že sa zavesili na okennú rímsu, zatiaľ čo vo vnútri prebiehali krvavé jatky.

Jednému z účastníkov koncertu sa podarilo ukryť visiac na okennej rímse – to mu pravdepodobne zachránilo život. (Zdroj: Youtube)

Je dosť možné, že v danom úkryte budete musieť vydržať bez pohybu a absolútne potichu niekoľko desiatok minút. Ak sa vám aj podarí nájsť skrýšu, snažte sa ostať pokojní, nedýchať hlasno a nevydávať zbytočné zvuky. Ak sa s vami niekto v úkryte nachádza, dorozumievajte sa gestami.

Pokus o nájdenie úkrytu sa vám však nemusí podariť a vtedy pre vás nastane ešte oveľa horšia situácia – postrelia vás. Máloktorému strelcovi sa pri takom zmätku aký je spôsobený pri teroristickom útoku podarí zasiahnuť vás priamo do hlavy, čiže je dosť možné, že terorista vás zasiahne do iného miesta. V takej chvíli nemáte už veľmi na výber a jediné čo môžete robiť, je predstierať okamžitú smrť a dúfať, že terorista sa rozhodne si to neoveriť a pomoc dorazí včas. Ak sa tak nestane, nastane už len smrť a vy ste sa stali ďalšou z obetí teroristov a zároveň ďalším nástrojov na ich propagáciu.


Teraz som vám názorne predstavil situáciu a zároveň ilustroval, ako veľmi sa vaše možnosti v prípade teroristického útoku postupne vďaka nesprávnym rozhodnutiam znižujú. Bohužiaľ, reakčná doba polície, aj napriek tomu, aká môže byť rýchla pri takýchto útokoch, nikdy to nie je dosť skoro. Musíte sa spoliehať sami na seba a na svoje schopnosti prežiť a utiecť.

Nejde pritom iba o vás, kto sa má správať zodpovedne. Rovnako by sa mala dokázať správať aj vaša rodina, ktorí by mali byť rovnako naučení v prípade krízovej situácie reagovať správne. Toto všetko sa dá naučiť v rámci domáceho tréningu a podrobnejšie sa tejto téme budeme venovať nabudúce.